Kuvia Omikoshin valmistusprosessista

Kuvat: Heikki Mäenpää / Harjula Production